Sản phẩm

45.000

Nhà bán hàng

600+

SHOPEE MALL

150+

Mã giảm giá

200+


MuahangSHOPEE.com "Website hỗ trợ đặt mua tất cả mặt hàng trên trang Shopee của Thái Lan"

➥ Cách tính phí mua hộ hàng từ Thái Lan về Việt Nam:

  • Tính giá sản phẩm = Giá sản phẩm muốn mua hộ (baht) * tỷ giá baht
Ví dụ: Sản phẩm bạn đang muốn mua có giá là 100 baht và tỷ giá baht lúc đó là 700 = 100 baht * 700 = 70.000vnđ
  • Phí vận chuyển = Phí vận chuyển từ nhà bán hàng ở Thái Lan đến kho Thái Lan của Muahangshopee.com.
  • Phí mua hộ = 8% - 12% * giá trị sản phẩm
Ví dụ: Sản phẩm bạn đang cần mua có giá 100 baht thì phí mua hộ sẽ là 8% của 100baht = 8 baht
  • Phí vận chuyển từ kho Thái Lan về kho Việt Nam